Skip to content

Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
Ὁ ἀληθινός χριστιανός εἶναι ὁ Ἅγιος. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγὼ Ἅγιος εἰμί»[1]. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ὅλους τούς χριστιανούς τούς ὀνομάζει Ἁγίους δηλαδή ξεχωρισμένους ἀπό τόν κόσμο, τήν ἁμαρτία, τόν διάβολο καί ἀφιερωμένους στόν Θεό. 
Παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφερόμενος στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο: «Ἁγίους δέ πιστούς καλεῖ πάντας» δηλαδή ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος «ἀποκαλεῖ ἁγίους ὅλους τούς πιστούς». Ὀφείλουμε λοιπόν ὅλοι νά γινόμαστε συνεχῶς Ἅγιοι.
Ἑπομένως τά γνωρίσματα τῶν Ἁγίων θά πρέπει νά γίνουν καί δικά μας γνωρίσματα. Ἀποτελοῦν δέ τά γνωρίσματα τῶν Ἁγίων κριτήρια γιά τό κατά πόσο εἴμαστε ἀληθινοί χριστιανοί.Γνωρίσματα τῶν Ἁγίων κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο[2].
Ἡ πίστις, ὁ ἄμεμπτος βίος, ἡ καθαρότης. «Ἅγιος εἶναι αὐτός πού μετέχει στήν πίστη (πιστεύει σωστά), ὁ ἄμωμος, αὐτός πού ἔχει ἀνεπίληπτη ζωή»[3]. Καί πάλι διδάσκει: «Ἅγιος εἶναι ὁ καθαρός»[4]. Δέν χρειάζεται νά κάνουν θαύματα. «Ἅγιοι εἶναι ὅλοι ὅσοι ἔχουν ὀρθή πίστη μαζί μέ ζωή. Ἀκόμη καί ἄν δέν κάνουν θαύματα, ἀκόμη καί ἄν δέν βγάζουν δαίμονες, εἶναι ἅγιοι»[5].
(συνεχίζεται)
Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
[1] Α´ Πέτρ. 1, 16
[2] Βασισμένο στό: Βενεδίκτου Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου, Χρυσοστομικόν Ταμεῖον, λ. Ἅγιος, σελ. 53, 61.
[3] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Πρός Ἐφεσίους, Α΄. ΕΠΕ 20,424. PG 62, 12. «Ἅγιός ἐστιν ὁ τῆς πίστεως μετέχων, ἄμωμος, ὁ ἀνεπίληπτον βίον ἔχων».
[4] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Β΄ Κορινθίους, ΙΓ΄. ΕΠΕ 19, 372. PG 61, 495. «Ἅγιος ἐστιν ὁ καθαρός».
[5] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Α΄ Τιμόθεον, ΙΔ΄. ΕΠΕ 23, 366. PG 62, 575. «Ἅγιοί εἰσί πάντες ὅσοι πίστιν ὀρθήν μετά βίου ἔχουσιν. Κἄν σημεῖα μή ἐργάζωνται, κἄν δαίμονας μή ἐκβάλλωσιν, ἅγιοί εἰσι».
Πηγή: http://paraklisi.blogspot.gr/2015/06/blog-post_45.html
Section 1
Section 2
Section 3