Skip to content

Τὸ ἄγχος ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς Χριστιανικῆς Ἀνθρωπολογίας

Τ γχος π τ πρίσμα

τς Χριστιανικς νθρωπολογίας

ωάννου Κορναράκη (†), Καθηγητο Πανεπ. θηνν


π τ βιβλίο «Ψυχοδυναμικ δρώμενα στν πορεία τς γιότητος»

κδ. «ΤΗΝΟΣ», θναι 2010, σελ.
225
 [Πρώτη δημοσίευση, περ. «ρθόδοξη
Μαρτυρία, Λευκωσία,
νοιξη
2002,
ρ. τ.
67, σελ. 13-18] 

 

       Τ γχος εναι ναμφιβόλως να πληθωρικ ψυχολογικ χαρακτηριστικ τς συμπεριφορς το νθρώπου τς ποχς μας. Ο χαρακτηρισμοί: γχώδης ντίδραση, γχογόνος κατάσταση νθρώπινης ζως, γχωτικς τύπος κα λλοι παρόμοιοι
κα
σχετικο μ τν ννοια το γχους
χαρακτηρισμοί,
κούγονται
συχν
στν καθημερινή μας
ζωή. Στ
πίπεδο τς πιστημονικς ψυχολογικς ρευνας τ γχος ντοπίσθηκε ς νοσογόνο
σύμπτωμα
νθρώπινης συμπεριφορς, κατ τ δεύτερο μισυ το 19ου αἰῶνος, στ πλαίσιο τς ναπτύξεως τν διαφόρων θεωριν τς Ψυχολογίας το Βάθους (το συνειδήτου). λλ τ γχος πρχε πάντοτε στν νθρώπινη ψυχή, π κάποια χρονικ στιγμ κα ξς, ς λανθάνον ατιο νδεχόμενης
ψυχικ
ς
διαταραχ
ς, μικρς μεγάλης κτάσεως. πλς κατ τ δεύτερο μισυ το 20ου αἰῶνος ο συνεχες, μεγάλες κα συχν κπληκτικς λλαγς συνθηκν κα ρων νθρώπινης ζως, φειλόμενες στν ταχεία ξέλιξη τν πιστημν κα μάλιστα τς τεχνολογίας, πως κα στ σχετικ συνεργία λοιπν κοινωνικν, δεολογικν κα πολιτισμικν παραγόντων,
συνετέλεσαν στ
ν ντονη διέγερση
το
νθρώπινου
ψυχισμο
, μ συνέπεια τν κδήλωση
ψυχολογικ
ν
προβλημάτων
λλ κα ψυχοπαθολογικν συμπτωμάτων μ κορυφαο, συχνά, χαρακτηριστικ τ γχος.
.   
 Τ γχος γεννήθηκε
στ
ν νθρώπινη ψυχ στν παράδεισο μέσως μ τν πτώση το νθρώπου στν μαρτία.  παράβαση το θελήματος το Θεο, πο προλθε π τ θανατηφόρο παρακο το δάμ, βιώθηκε κα κδηλώθηκε δη μέσα στν παράδεισο ς γχογόνος ντίδραση στ ποτελέσματα τς παρακος ατς, π το ψυχοσωματικο ργανισμο το δαμικο νθρώπου.
.   
πρώτη γχωτικ ντίδραση το δαμικο ζεύγους
σχετίζεται μ
τν μεταπτωτικ ατοσυνειδησία το ζεύγους ατο· «κα διηνοίχθησαν ο φθαλμο τν δύο, κα γνωσαν τι γυμνο σαν, κα ρραψαν φύλλα συκς κα ποίησαν αυτος περιζώματα»
(Γέν. γ´ 7).
.    
προσεκτικ μελέτη το στίχου ατο δείχνει τι ο παραβάτες το θελήματος το Θεο, μόλις φαγαν τν παγορευμένο
καρπό, βρέθηκαν μπροστ
σ μία εκόνα το αυτο τους, τόσον ποκρουστικ στ μάτια τς ατοσυνειδησίας
τους,
στε μέσως, χωρς τν παραμικρ χρονοτριβή, προσπάθησαν ν καλύψουν τν σχημοσύνη τς ψυχικς, παράδεκτης γι’ ατούς, εκόνας τους.
.    
τσι στ Γέν. γ´ 7 χουμε δύο σημαντικ παρξιακ γεγονότα τς ζως τν παραβατν ατν τν παράδεκτη γι’ ατος μεταπτωτικ ατοσυνειδησία τους κα τν κάλυψη τς εκόνας τς ατοσυνειδησίας τος ατς, μ τέτοια συνάφεια μεταξύ τους, στε ν μαρτυρεται ντυπωσιακ γχώδης
χαρακτήρας τ
ς μεσότητος μ τν ποία σπευσαν, εθς μέσως, ν
πραγματοποιήσουν τ
ν κάλυψη
α
τή, τς κακοποιημένης π τν μαρτία προσωπικς τους εκόνας.
.  
ξ λλου δεύτερη γχώδης ντίδραση το δαμικο ζεύγους στν ποτρόπαια ατ εκόνα τους, ταν μεση, σπευσμένη, πόκρυψή τους
πίσω
π τ δέντρα το παραδείσου, ταν «κουσαν τς φωνς Κυρίου το Θεο περιπατοντος ν τ παραδείσω τ δειλινν» (Γέν. γ´ 8). Τ χητικ ρέθισμα τς φωνς το Θεο τος προκάλεσε ντρομη φυγ κα κρύψιμο. τσι «κρύβησαν τε δμ κα γυν ατο π προσώπου Κυρίου το Θεο ν μέσ το ξύλου το παραδείσου».
.    
ταν μως Θες κάλεσε νομαστικς τν δάμ, μ τν ρώτηση· «δάμ, πο ε;», κενος πήντησε μολογώντας κα δικαιολογώντας
συγχρόνως τ
κρύψιμό
του πίσω
π τ δέντρα το παραδείσου· «τς φωνς σου κουσα περιπατοντος ν τ παραδείσ κα φοβήθην, τι γυμνός εμι, κα κρύβην». ατοσυνειδησία τς γυμνότητος τς εκόνας τους π τ θεουργ χαρίσματα το «κατ’ εκόνα»
λειτούργησε μ
ντρομη μεσότητα, γι τν πόκρυψή τους π τν λεγκτικ παρουσία το προσώπου το Θεο. «φοβήθην» κα «κρύβην»! Φόβος
κα

κρύψιμο, πρ
τς λεγκτικς παρουσίας το Θεο!
.     
ν θ θέλαμε ν συσχετίσουμε τς δύο ατς λέξεις ντιδράσεις το πεπτωκότος δαμικο νθρώπου, φόβο κα κρύψιμο, μ βασικς ννοιες τς Ψυχολογίας το συνειδήτου (το Βάθους), θ διαπιστώναμε χωρς δυσκολία τ σύμπτωση το δαμικο φόβου μ τ γχος, πως κριβς τ ννοε  σύγχρονη Ψυχολογία στν ψυχοδυναμική
του λειτουργία.
λλ κα τ κρύψιμο θ μπορούσαμε νετα ν τ παραλληλίσουμε
κα
μλλον ν τ ταυτίσουμε μ τν ννοια τς πωθήσεως το αυτο στ συνείδητό του, πως κριβς τν ντιλαμβάνεται τν ννοια ατή, στ σχέση της μ τ γχος, δια Ψυχολογία.
.    Σύμφωνα μ
τέτοιες συσχετίσεις μπορομε ν δεχθομε τι πτώση στν μαρτία πεσκότισε
πράγματι κα
χρείωσε σ μεγάλο βαθμ τ χαρισματικ (θεουργ) δυναμικ το «κατ’ εκόνα». Τ μεγάλο ατ δρο το Θεο στν πρωτόπλαστο, βυθίστηκε στ σκότος μίας
ψυχικ
ς
πραγματικότητας,
γνωστης
πλέον κα
πρόσιτης στ σκοτισμένο
λογικ
το νθρώπου. Θ λέγαμε μ τ γλώσσα τς σύγχρονης
ψυχολογίας στ
ν συνείδητο ψυχισμό του.
.   
τσι, ες τ ξς, ο ψυχικς ντιδράσεις το πεπτωκότος νθρώπου εχαν πλέον συνείδητες φετηρίες, φ σον νος το νθρώπου,
βυθισμένος στ
σκότος
τ
ς μαρτίας, δν μπορε πλέον ν κατοπτεύση
φωτιστικ
τ πύθμενο βάθος τς μαρτίας ατς, στν ποία εχε δη δουλωθ!
.    
πομένως χι μόνο τ γχος λλ κα πώθηση το αυτο στν συνείδητο ψυχισμό του εναι συμπτώματα τς διαβρώσεως το «κατ’ εκόνα» π τν αχμαλωσία στν μαρτία, μ κοιν μως σωτερικ μαρτητικ σχέση, πο οσιώνεται στ βίωση τς νοχς γι τν παράβαση το θελήματος το Θεο. Ατ σημαίνει τι τ γχος χει σαφς νοχικ φετηρία. κφράσθηκε ς φόβος μπροστ στν πειλ τς λεγκτικς παρουσίας το Θεο.
.    Κα
εναι διαίτερα ξιοπρόσεκτο τ γεγονς τι σύγχρονη Ψυχολογία το συνειδήτου,
κατανοε
τ γχος πίσης ς συνείδητη κα διάχυτη στ συνολικ παρξη το νθρωπου νοχικ γωνία. Πρόκειται
σφαλς γι τ σχυρότερο πάθος
τ
ς νθρώπινης ψυχς· τ βίωμα τ ασθημα τς νοχς, πο ξ λλου ποτελε κα τν πυρήνα το νευρωτικο γενικ φαινομένου.

* * *

.    π τν ποψη ατ τ γχος ποδηλώνει τν όριστη, μ δυνάμενη ν προσδιορισθε ξ ντικειμένου γωνία νώπιον κάποιας πειλς κινδύνου. Τ δ ντονο κινητικ – ψυχοδυναμικ στοιχεο του, πο προεκτείνεται συχν στ συμπεριφορ τς γχωτικς ντιδράσεως, μ μορφ πιθετικότητος, ποτελε σφαλς μαρτυρία τς νοχικς φετηρίας του.

* * *

.    λλ τ γχος, ς παθογόνος παράγοντας τς νθρώπινης ψυχς, ς πάθος, εναι π ρισμένους ρους, πιδεκτικ μις ξιοποιήσεώς του ς ργαλείου
πνευματικ
ς κα μάλιστα νηπτικς προκοπς. Κατ τν γ. Μάξιμο, τ πάθη, ν κα δν «συνεκτίσθησαν
προηγουμένως» στ
ν νθρώπινη φύση, εναι καλ γι τος προχωρημένους
στ
ν
πνευματικ
ζωή.
Γιατί α
το μπορον ν χρησιμοποιον τν μπειρία τν παθν πο εχαν (κα τ ξέβαλαν π τ σαρκική τους φετηρία) γι τν πόκτηση ορανίων ρετν. πως τν φόβο ς μέσο
προφυλάξεως
π τ μέλλουσα
τιμωρία
λλ κα τ λύπη, ς διορθωτικ διάθεση, κατ τ μεταμέλεια γι κάποιο κακό, πο
διαπράχθηκε κατ
τν παρόντα βίο.
.      Πρόκειται
δ γι μία μεταποιητικ «κατεργασία» τς δυναμικς νς πάθους σ πνευματικ λειτουργία ρετς. Τ μεταποιητικ ατ μέθοδο μεταβολς μίας ρνητικς πνευματικς μπειρίας σ θετικ κα ποικοδομητικ νέργεια νωτέρου πιπέδου
πνευματικ
ς ζως, πισημαίνει κα γ. Μάξιμος σ ρισμένα σημεα το συγγραφικο του ργου.
.   
φ σον «Πν πάθος κατ συμπλοκν πάντως ασθητο τινός, κα ασθήσεως κα “φυσικς δυνάμεως”,
θυμο
λέγω
τυχόν,
πιθυμίας, λόγου
παρατραπέντος το
κατ φύσιν
συνίσταται», ε
ναι
δυνατ
ν νας «σπουδαος» πνευματικς γωνιστής, κατ τν πιδίωξη κάποιας ρετς ν «μεταποιήση» ν «μεθορμήση» ν «μετεργασθ» ν «παναγάγη» τ φυσικ ατ δυναμικ το πάθους σ βιωματικ ποιότητα ρετς.

* * *

.      Εναι λοιπν δυνατν νας γωνιζόμενος χριστιανός, πο νήκει σ’ να γχώδη τύπο, ν προσπαθήσει ν «μεθορμήση» τν γχωτική του
δυναμικ
σ ψηλ πεδία πνευματικς ζως, πως κριβς εναι νήψη, γρήγορση, πατερικ προσοχ κα λλες παρόμοιες πνευματικς μπειρίες κα νέργειες. Στν γιογραφικ λλ κα στν πατερικ διδαχ συναντομε προτροπς πο μς
προσανατολίζουν στ
ν
πνευματικ
ξιοποίηση μις «γχωτικς» «φοβικς» δυναμικς. πως νδεικτικς:

α) Στν Π. Δ.
«δουλεύσατε τ
Κυρί ν φόβ κα γαλλισθε ατ ν τρόμ» (Ψαλμ. β´ 11).

β) Στν Κ.Δ.
«Γρηγορε
τε ον τι οκ οδατε τν μέραν οδ τν ραν ν υἱὸς το νθρώπου ρχεται».
«Γρηγορε
τε ον· οκ οδατε γρ πότε κύριος τς οκίας ρχεται… μ λθν ξαίφνης ερ μς καθεύδοντας».
.                    
«Μετ
φόβου
κα
τρόμου
τ
ν αυτν σωτηρίαν
κατεργάζεσθε». «Νήψατε, γρηγορήσατε·
ντίδικος μν διάβολος ς λέων ρυόμενος περιπατε ζητν τίνα καταπί».

γ) Κατ τν γ. Μακάριο τν Αγύπτιο, ατς πο θέλει πραγματικ ν εχαρίστησει τν Θε κα ν δεχθε τν Χάρη το γίου Πνεύματος,
πρέπει ν
βιάζει
τ
ν αυτό του στν τήρηση λων τν ντολν το Θεοπως κριβς ατς πο προσπαθε ν μάθει τν εχ κα «βιάζεται κα γχει». Κι’ ατς λοιπν πο θέλει ν φαρμόσει τς ντολς το Θεο «βιάζεται κα γχει κα θίζει θος γαθόν… Κα μες λοιπν βιασώμεθα κα γξωμεν αυτος ες τν κατόρθωσιν τν ρετν».
.    
διος γιος συνιστ· «Πάντοτε ον ν τ συνειδήσει φείλεις χειν τν μέριμναν κα τν φόβον…. τν φόβον κα τν πόνον, ς φυσικν κα τρεπτον, τν συντριμμν τς καρδίας
πάντοτε πεπηγμένον».
πίσης,
κατ
τν ββ Δωρόθεο, διαλείπτως
προσευχόμενος
νθρωπος,
ν ξιωθε ν ποκτήσει κάποιο
χάρισμα γνωρίζει π
ς τ κατόρθωσε κα δν μπορε ν περηφανευθε γι τ χάρισμα ατό, τι μ τ δική του δύναμη
τ
πέκτησε λλ τ ποδίδει στν Θε κα συνεχς τν παρακαλε «τρέμων» ν μ ποδειχθε νάξιος ατο το χαρίσματος κα στερηθε τς βοήθειάς του
κα
ποκαλυφθε τσι σθένεια κα δυναμία του.
.     
νάδυση το γχους π συνείδητες, γνωστες κα πρόσιτες π τ λογικ νδοψυχικς φετηρίες, κάνουν
πολ

δύσκολη,
ν μ δύνατη, τν κατ μέτωπο
καταπολέμησή του. Γεγον
ς πο φορ σ’ λα τ πάθη το νθρωπίνου
προσώπου. Γι’ α
τ τ λόγο πατερικ μπειρία πο πισημαίνει τι πνευματικς γωνιστς δν εναι κριζωτς τν παθν λλ νταγωνιστής,
δείχνει
τι μέθοδος τς μετοχετεύσεως
τ
ς ψυχικς δυναμικς το πάθους σ στόχους
πνευματικ
ς ζως, δημιουργε λπίδες μίας
θεοφιλο
ς ξιοποιήσεως το γχους, σ νηπτικος γνες κα προσπάθειες
φωτιστικ
ς ατογνωσίας, στ κλίμα τς διάλειπτης
μνήμης το
νόματος κα τς παρουσίας το προσώπου το Θεο στ προσωπικ ζω το πνευματικο γωνιστο.
.   
ν τ γχος βιώνεται ς νας νεπιθύμητος
ψυχικ
ς ναγκασμός, σν μία πιεστικ βία στν πυρήνα τς ατοσυνειδησίας το νθρώπινου
προσώπου,
μόνος
τρόπος ν
νταγωνιστε κανες τ γχος εναι σκηση βίας στ βία το πάθους ατο. Στ σημεο τοτο εναι χρήσιμη προτροπ το σίου Νείλου το σκητο· «Θέλησον τ βί τς φιλόθεου σπουδς κνικσαι κα λύσαι τν βίαν (το γχους)! «μες τ βί τν βίαν
καταγωνισώμεθα».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στ ρώτημα “πς μπορε νας πνευματικς νθρωπος ν ντιμετώπισει κα ν ξιοποιήση τ γχος ς ργαλεο πνευματικς προκοπς” μία πιγραμματικ
συνοπτικ
πάντηση θ ταν, στ ρώτημα ατ ξς·

– Ν
παραδώσει τ
γχος κα τν νασφάλεια πο τ συνοδεύει στ λεος κα τν γάπη το Θεο.
– Ν

προσπαθήσει ν
τ δε κα ν τ κατανοήσει στν ψυχοδυναμική
του
διαιτερότητα
ς φοβίας
όριστης γωνίας ναιτιολόγητης πιθετικς παρορμήσεως τέλος ς νοχικς φοβικς εαισθησίας, ς παράγοντα τς παιδείας το Κυρίου!
– Ν
ντοπίσει νδεχομένως τ νοχικ πόστρωμα το γχους, πο συνήθως ποτελε τν κυρία
ψυχοδυναμική του
φετηρία.
πωθημένες μαρτητικς μπειρίες, δηλ. νεξομολόγητες νοχές, κδικονται μ συνείδητη γχώδη ντίδραση.
– Ν

συλλάβει τ
ν φυπνιστικ πνευματικ σημασία το γχους, ς ρεθίσματος μις ργασίας ατογνωσίας μ κριτήρια ντικειμενικ κα χι ατοδικαιωτικά.
– Ν
μεταποιήσει τ δυναμικ τς γχωτικς γωνίας σ νηπτικ τρόπο βιώσεως τς πνευματικς ζως, σύμφωνα μ τν μνημονευθεσα προτροπ το γ. Μακαρίου το Αγυπτίου: «Κα μες τοίνυν
βιασώμεθα κα
γξωμεν αυτος ες τν
ταπεινοφροσύνην, τ
ν γάπην κα τν πραότητα, να ποστείλ τ Πνεμα ατο ες τς καρδίας μν Θεός»!
.     
ντως τ ντίρροπα το γχους εναι ταπεινοφροσύνη, γάπη κα πραότητα!

 Πηγή 

Section 1
Section 2
Section 3