Skip to content

Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

      


Δημιουργήσαμε τη σελίδα αυτή
θέλοντας να αναδείξουμε την τεράστια εθνική προσπάθεια που συντελείται από το«Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης».

Το συγκεκριμένο Δίκτυο
λειτουργώντας με πλήρη διαφάνεια και οργάνωση, στοχεύει μέσω ενός συνόλου ενεργειών να συμβάλλει αποτελεσματικά στην
καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη τη χώρα. Όραμα μας η δημιουργία μιας κοινωνίας
όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική
περίθαλψη, σίτιση και στέγαση, ζώντας με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα
μας οι πολίτες που έχουν ανάγκη (άστεγοι, άνεργοι, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες)
θα μπορούν να αναζητήσουν και
να δεχτούν άμεση
υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να ενημερωθεί για τον τρόπο εμπλοκής του και συνεισφοράς του στο εγχείρημα μας, τόσο σε χρόνο
(προσφορά εργασίας) όσο και σε υλικά αγαθά (προσφορές είδών ένδυσης, υπόδησης,
τροφίμων κλπ). Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί και ως «Εκπαιδευτικό Κέντρο» για εθελοντές προσφέροντάς τους τις
απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για
τη συμμετοχή τους σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσω αυτής
της συλλογικής δράσης
θα μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε σε
όλους αυτούς που χρειάζονται τη βοήθεια μας. Ευελπιστούμε ότι οι πολίτες θα
ανταποκριθούν στο κάλεσμα και θα αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας αναγνωρίζοντας
ότι το φαινόμενο της φτώχειας είναι καθολικό και η εξάλειψή του μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με το άθροισμα πολλών μικρών ενεργειών από όλους εμάς.

 Η παρούσα οικονομική
κρίση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε παρατεταμένη ύφεση, ωθώντας στα όρια της
φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Προς
την κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής
Παρέμβασης, έχοντας ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη τη χώρα. Μέσω
ενός συνόλου ενεργειών του Δικτύου τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας ή απειλούνται από αυτή θα μπορούν υπό τη σωστή καθοδήγηση να
υποστηριχθούν και να ενισχυθούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις καθημερινές
τους ανάγκες με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Σκοπός του Δικτύου

 Η αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα
από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης

Στόχοι του Δικτύου

·        
Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα
των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας.

·        
Η ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας προκειμένου
να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της Φτώχειας.

Συμμετέχοντες Φορείς

Στην εθνική αυτή προσπάθεια συμμετέχουν 47
Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα, 66 Δήμοι, 51 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 10 νομικά
πρόσωπα ΟΤΑ, 16 φορείς του Δημοσίου Τομέα και 23 φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Οι ΟΤΑ θα συμβάλλουν
διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσουν οι Κοινωνικές Δομές ,
οι ΜΚΟ με τη σειρά τους θα διαθέσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και το
προσωπικό και τέλος η κοινωνία θα προσφέρει χρόνο (εθελοντισμός) & υλικά
αγαθά (Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης
& υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, βιβλία, παιχνίδια, cd – dvd και άλλα
χρηστικά αντικείμενα).  

 

Οι κοινωνικές δομές που
λειτουργούν διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Δήμου που συμμετέχει
στο έργο. Στις Κοινωνικές δομές θα παρέχονται άμεση υλική υποστήριξη και
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όσους πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις
και έχουν προμηθευτεί την ειδική κάρτα απόρου από
το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Τα είδη των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν είναι:

 

Γραφεία Διαμεσολάβησης

Δικαιολογητικά Έκδοσης Κάρτας
Απόρου
 
1. Αίτηση για
υποβολή αιτήματος 

2. Εκκαθαριστικό
εφορίας (τρέχοντος έτους) ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία για μη υποβολή
φορολογικής δήλωσης (65% του βασικού ετήσιου εισοδήματος)

3. Έντυπο Ε9
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης

5. Φωτοτυπία
ταυτότητας

6. Πρόσφατη
φωτογραφία

7. Κάρτα ανεργίας 
8. Βιβλιάριο υγείας
η συναφούς δικαιολογητικού για ΑμΕΑ

9. Έκθεση κοινωνικού λειτουργού 

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό
Παντοπωλείο θα διασφαλίζει σε κάθε περιοχή που λειτουργεί την σταθερή
τροφοδοσία τουλάχιστον 200 οικογενειών κάθε μήνα και τις οποίες θα τις
προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον τον μήνα.

Τα προϊόντα τα
οποία θα προσφέρει θα είναι τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής,
κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd και άλλα
χρηστικά αντικείμενα. 

Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν
τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με
διαφάνεια. Με αυτή την κάρτα θα εμφανίζεται ο ωφελούμενος στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο και θα μπορεί να επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί από αυτά που
είναι διαθέσιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μέχρι το συγκεκριμένο μηνιαίο κόστος
που του έχει δοθεί. 

Προκειμένου να
εξασφαλίσει την σταθερή του τροφοδοσία το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συνδέεται με
τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή των
παραπάνω προϊόντων. 

Το ωράριο λειτουργίας θα είναι σταθερό από τις 09:00 – 17:00 από Δευτέρα – Παρασκευή.

 

Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων

Το Ανοιχτό Κέντρο
Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων θα παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας,
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής υγιεινής σε τουλάχιστον 50 αστέγους
ανά ημέρα σε κάθε περιοχή που λειτουργεί. 
Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να
εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Η Δομή
του ανοιχτού κέντρου ημερήσιας υποδοχής αστέγων 
θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο όλες τις μέρες της εβδομάδας, από
τις 09:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ.

 

Υπνωτήριο

 

Το Υπνωτήριο θα
εξασφαλίσει υποδομή για διανυκτέρευση τουλάχιστον 50 αστέγων την ημέρα σε κάθε
περιοχή που λειτουργεί. 
Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να
εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Θα
λειτουργεί με 
σταθερό ωράριο, 21:00μμ έως 12:00πμ., όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

 

Δομή παροχής Συσσιτίων

 

Η Παροχή Συσσιτίων θα
εξασφαλίσει την τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους ημερησίως
σε κάθε περιοχή που λειτουργεί. 
Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου μπορούν να εξυπηρετηθούν προκειμένου
όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη
σταθερή τροφοδότησή του η Δομή θα προχωρήσει στη σύναψη συνεργασιών με
ατομικούς φορείς(νοικοκυριά, ιδιώτες) και με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής
τροφίμων για την συλλογή πλεοναζόντων προϊόντων (π.χ. super markets,
εργαστήρια-βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία ζαχαροπλαστεία,
αρτοποιία κλπ). Το 
ωράριο λειτουργίας θα είναι σταθερό από τις 13:00-15:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

 

 Κοινωνικό φαρμακείο

 

Το Κοινωνικό
Φαρμακείο, θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά
προϊόντα, σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα σε κάθε
περιοχή που λειτουργεί. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη σταθερή του τροφοδοσία το
Κοινωνικό Φαρμακείο θα συνεργάζεται με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς
φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και μέσω της συμμετοχής και κινητοποίησης
συλλογικών φορέων και πολιτών. 
Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να
εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Το 
ωράριο λειτουργίας θα είναι σταθερό από τις 09:00 – 17:00 από Δευτέρα – Παρασκευή.

Δημοτικός Λαχανόκηπος

 

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος
θα παρέχει στην κάθε περιοχή που λειτουργεί έκταση 50τμ αρδευόμενη και
περιφραγμένη σε τουλάχιστον 100 άπορους, άνεργους και άστεγους για την
καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με σκοπό την σίτιση τους. 
Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να
εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Ο
Δημοτικός Λαχανόκηπος θα καλλιεργείται αποκλειστικά από τον αιτούντα ωφελούμενο
και με την βοήθεια των οικείων του. Θα τους διαθέτει απαραίτητο εξοπλισμό και
εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμάχιου ώστε αυτοί εκτός από την
εξασφάλιση της σίτισης τους να παρέχουν το 10% της ετήσιας παραγωγής τους στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το 
ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων στο Δημοτικό Λαχανόκηπο θα είναι
ορισμένο, 
ανά εποχή.

 

Τράπεζα χρόνου

 

Η Τράπεζα Χρόνου θα
έχει την μορφή δικτύου όπου τα μέλη του μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου
ιστότοπου θα 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες και χρησιμοποιημένα προϊόντα
χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος (π.χ μονάδα χρόνου, ΤΕΜ κλπ)
. Το δίκτυο λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας,
στο οποίο περιγράφονται ο σκοπός του, η δυνατότητα και οι διαδικασίες εγγραφής
σ’ αυτό, οργανωτικά θέματα και ο τρόπος ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών
μεταξύ των μελών του. Η Τράπεζα Χρόνου θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από τις 09:00 – 17:00 από Δευτέρα – Παρασκευή.

 

Σε κάθε δομή
ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων υπηρεσιών που προσφέρουν θα παρέχονται 
παράλληλα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση
των ωφελουμένων μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού που θα βρίσκεται στην κάθε δομή.

 


Πηγή 

 

 

Section 1
Section 2
Section 3