Skip to content

ΜΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΩΝΑ!

Μιά διαφορετική ἔκκληση λάβαμε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2021, αὐτήν τήν φορά ἀπό τήν φυλακή ΚΑΤΚ, δηλαδή Κέντρο Ἀποτοξίνωσης Τοξικομανῶν Κρατουμένων Ἐλεώνα Θηβῶν: Γιά ἕναν ἤ μιά ἐθελοντή/ντρια φιλόλογο πού νά μπορεῖ νά διαθέσει σέ ἑβδομαδιαία βάση χρόνο γιά μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσας:

…«Καί ἔτσι προέκυψε ἡ πρώτη μας ἐπαφή. Δειλή στήν ἀρχή, μά πολύ δημιουργική στή συνέχεια! Ἄν καί καθόλου ὁμοιογενές, πρόκειται γιά ἕνα ἀπολύτως πειθαρχημένο ἀκροατήριο, ἀποτέλεσμα καί τοῦ ἐγκλεισμοῦ καί τῆς ἀνάγκης ἐπικοινωνίας μέ τόν ἔξω κόσμο, ἀλλά κυρίως τῆς ἐξαίρετης δουλειᾶς τῶν θεραπευτῶν, τοῦ διευθυντῆ καί ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στή διαδικασία τῆς κράτησης. Πολλές ὅμως καί οἱ ἰδιαιτερότητες τοῦ ἐγχειρήματος: οἱ διαφορετικές ἐθνικότητες & κουλτοῦρες τῶν κρατουμένων, τό διαφορετικό ἐπίπεδο γνώσης καί χρήσης τῆς ἑλληνικῆς, τά διαφορετικά γνωστικά ἐπίπεδα καί ἐνδιαφέροντα, οἱ διαφορετικές ἡλικίες καί τέλος οἱ διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις. Ἡ ὥρα κυλοῦσε τόσο εὐχάριστα καί δημιουργικά πού μέ λαχτάρα, τόσο ἐγώ, ὅσο κι ἐκεῖνοι, περιμέναμε τήν Τρίτη! Γιά μένα οἱ ἀπέναντί μου ἦταν οἱ μαθητές μου, φίλοι, συναθλητές στόν ἀγώνα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας. Ἡ ὠφέλεια ἀμφίδρομη. Ἐγώ ἔμαθα, ἐξασκήθηκα, ἐκπαιδεύτηκα, σκέφτηκα. Στά μάτια ἐκείνων εἶδα τό ἐνδιαφέρον, τή συνέπεια καί τήν κινητοποίηση. Ἄλλωστε μέσα στίς πολλές εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει ὁ Θεός εἶναι καί ἡ γνωριμία μέ τή γνώση. Ἡ γνώση ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικό ψυχικό βοήθημα γιά τόν ἄνθρωπο, ἕνα θεόσταλτο δῶρο, πού μπορεῖ να μᾶς ὁδηγήσει πρῶτα ἀπ΄ὅλα στη σωστή ἑρμηνεία τοῦ κόσμου και τῶν φαινομένων του καί νά λύσει τίς ἀπορίες μας. Ἡ ἀνθρώπινη γνώση, ἡ πεπερασμένη αὐτή σοφία τῆς ἀνθρωπότητας, μπορεῖ γιά λίγο να καταπραΰνει τά τραύματά μας καί να μᾶς δώσει τήν ὄρεξη, τή διάθεση να ψάξουμε καί ψάχνοντας νά ξυπνήσουμε, νά γοητευτοῦμε καί γοητευόμενοι νά συνεχίσουμε καί συνεχίζοντας κάπου ἐκεῖ μέσα στόν χρόνο τῆς ζωῆς μας νά βροῦμε «Ἐκεῖνον», τον «Ἠγαπημένον Ἐκεῖνον» πού τόσο ποθεῖ καί ἀναζητᾶ ἡ ἀνθρώπινη ψυχή μέσα στό διάβα τῆς Ἱστορίας. Αὐτή τήν μοναδική «συνάντηση» ἄς εὐχη- θοῦμε καί γι᾽ αὐτή τήν εὐλογημένη χρονιά νά ἔχουμε ὅλοι, διδάσκοντες καί διδασκόμενοι, θεραπευτές και θεραπευόμενοι, πολυτραυματίες τῆς ζωῆς καί λιγότερο τραυματισμένοι ὁδοιπόροι. Κι ἄς ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν μας ὅτι ὅλοι εἴμαστε συνοδοιπόροι καί ὁ καθένας μας ἀπ’ ὅποιο μετερίζι κι ἄν βρίσκεται, ἔχει τήν ἀνάγκη τοῦ ἄλλου, καί ὅλοι μας τήν ἀνάγκη «Ἐκείνου», τοῦ «ὄντος Φίλου και πραγματικοῦ Βοηθοῦ». Καλή κι Εὐλογημένη λοιπόν ἡ νέα σχολική χρονιά γιά τά Καταστήματα Κράτησης καί γιά τούς «ἐν Χριστῷ ἀδελφούς» κρατουμένους»!

Εὐαγγελία Κοσκινᾶ

Ἐθελόντρια Φιλόλογος

Πηγή φωτογραφίας

https://katk.gr/

Από την ετήσια έκδοση του περιοδικού μας “Φίλοι Φυλακισμένων”, τεύχος 2023

https://tinyurl.com/yv8ywr2b

 

Section 1
Section 2
Section 3